بازرگانی بین المللی

با هدف ایجاد یک ارتباط جهانی جهت تأمین ملزومات مصرفی و قطعات یدکی ماشین آلات و همگام شدن با تکنولوژی های جهانی و همچنین فروش محصولات تولیدی خود به کشورهای هدف که واحد بازرگانی ما تلاش می‌کند تا این ارتباط را تداوم بخشیده و راه های مطمئنی برای این مسیر پیدا کند.

*همه قیمت های وب سایت شامل مالیات کامل می باشد.

Intro